ANBI gegevens

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

RSIN/fiscaalnummer
807225174

Gevestigd
Kranenburgweg 203
2583 ER Den Haag

Postadres
Postbus 11543
2502 AM Den Haag

T +31(0)70 88 00 300

Doelstelling

De stichting heeft tot doel
1. het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel belang in het theatercomplex;
2. het faciliteren en verlenen van diensten aan stichting Nederlands Dans Theater en stichting Residentie Orkest bij de voorbereiding en uitvoering van voorstellingen resp. concerten in het theatercomplex;
3. het beheren, exploiteren en verhuren van het theatercomplex.

Bestuurssamenstelling

De stichting kent een algemeen directeur (Henk Scholten), die tevens statutair bestuurder is en een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

Dhr. J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter
Dhr. M. Ramlal, secretaris
Mw. A.E.B. Lekkerkerker, lid
Mw. Drs. A.C van Kampen, lid
Mevr. F. Koser Kaya, lid
Dhr. L. de Sévaux, lid
Dhr. Drs. G.J. Straatman, lid

Beloningsbeleid

De directie is bezoldigd conform Cao Nederlandse Podia en de richtlijnen bezoldiging directeuren. Alle leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de Cao Nederlandse Podia.

Downloads
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Activiteitenplan 2016
Jaarverslag 2016

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.