ANBI gegevens

Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

RSIN/fiscaalnummer
807225174

Gevestigd
Kranenburgweg 203
2583 ER Den Haag

Postadres
Postbus 11543
2502 AM Den Haag

T +31(0)70 88 00 300

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:
1. het bevorderen van de realisatie en organisatie van evenementen met een algemeen cultureel belang in het theatercomplex;
2. het faciliteren en verlenen van diensten aan stichting Nederlands Dans Theater en stichting Residentie Orkest bij de voorbereiding en uitvoering van voorstellingen resp. concerten in het theatercomplex;
3. het beheren, exploiteren en verhuren van het theatercomplex.

Bestuurssamenstelling

De stichting kent een algemeen directeur (Henk Scholten), die tevens statutair bestuurder is en een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

Dhr. J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter
Dhr. M. Ramlal, secretaris
Mw. A.E.B. Lekkerkerker, lid
Mw. Drs. A.C van Kampen, lid
Mevr. F. Koser Kaya, lid
Dhr. L. de Sévaux, lid
Dhr. Drs. G.J. Straatman, lid

Beloningsbeleid

De directie is bezoldigd conform Cao Nederlandse Podia en de richtlijnen bezoldiging directeuren. Alle leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Het overige personeel valt onder de Cao Nederlandse Podia.

Profiel

(Internationale) excellentie, kwaliteit voor een breed publiek en doelgroepgerichte programmering. Zo formuleerden wij eind 2012 de pijlers onder het programmeringsprofiel van het complex Dr Anton Philipszaal, Lucent Danstheater en Nieuwe Kerk, onderdeel van Stichting Dans- en Muziekcentrum (DMC). In de afgelopen periode hebben wij zowel op het gebied van de programmatische ontwikkeling als ten aanzien van het publieksbereik (soms meer dan) de gewenste resultaten geboekt.

Stichting Dans- en Muziekcentrum ging op 1 januari 2013 officieel van start.  Daarmee kwam een einde aan de situatie waarin het beheer van de zalen gedeeld werd met de huisgezelschappen (Nederlands Dans Theater en Residentie Orkest) en de eigen activiteiten werden betiteld als gastprogrammering. Sindsdien hebben wij gewerkt aan het versterken van ons profiel als zelfstandig theater en concertzaal, met een herkenbare positie in Den Haag en daarbuiten. Wij staan als podium inmiddels stevig op de Haagse (en landelijke) kaart. De verhuizing naar het Zuiderstrandtheater en in 2020 de opening van het OCC bieden de ruimte om die positie verder te versterken.

Betekenis hebben voor de stad en haar bewoners is onze drijfveer. Kunst, in ons geval podiumkunst heeft die betekenis in zichzelf in de zin dat zij mensen gelukkig maakt, laat lachen en huilen, aan het twijfelen brengt, tot nadenken stemt of gewoon laat genieten. Die beleving mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen is de kern van ons zijn. In een grote, internationale en diverse stad betekent dat voor ons als groot podium ook dat we een voortrekkersrol moeten en willen vervullen, of het nu gaat om het positioneren van de culturele sector zelf, het bereiken en betrekken van nieuwe publieksgroepen of het verbinden van cultuur met andere maatschappelijke sectoren. Ons podium is publiek domein, zo zullen we het de komende jaren en zeker in het OCC verder gaan vormgeven. Samen met onze partners.

Downloads
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020
Activiteitenplan 2016
Jaarverslag 2016

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.