Alles rondom je bezoek

Fieldlab Testevenement: Residentie Orkest op 14 mei 2021

Gezien het feit dat er sprake is van een Fieldlab evenement, is toegang voor mensen die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM, niet mogelijk. Tot een risicogroep behoren onder andere personen van ouder dan 70 jaar en volwassenen met onderliggende ziekten. Dit geldt ook voor personen uit deze groepen, die al (deels) gevaccineerd zijn.

Voorwaarden

Als bezoeker van een testevenement verklaar je je (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar je bij het pilotevenement aan deelneemt:

Vooraf

 • Je behoort niet tot een risicogroep, zoals omschreven door het RIVM.
 • Je moet in het bezit te zijn van een 06-nummer en een smartphone waarop de Close app gedownload kan worden.
 • Je downloadt na aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie over het concert, de sneltesten en het onderzoek.
 • Je wordt vooraf getest, door middel van een sneltest op de dag van het evenement.
 • De sneltesten zijn gratis en vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties. Deelnemers wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij huis een test af te laten nemen.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen enkele dagen voor het event via de Close App. Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • Indien je een positieve test voor COVID-19 heeft, zal je niet naar het evenement komen, maar direct in quarantaine gaan. In dit geval ontvang je het geld van de gekochte tickets retour. Neem daarvoor contact op met ons via kassa@zuiderstrandtheater.nl.
 • Je beantwoordt naar waarheid de triagevragen, binnen 4 uur voor het evenement.
 • Indien je één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt je niet naar het evenement.
 • Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor Fieldlab en Zuiderstrandtheater. Bij meerdere kaarten worden dan ook de contactgegevens zoals hierboven beschreven ingevuld voor alle andere bezoekers. Ook zij dienen de Close app te downloaden en in het bezit te zijn van een 06-nummer en een smartphone.
 • Je volgt de aanwijzingen vanuit Fieldlab en Zuiderstrandtheater op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisaties persoonlijk gegeven worden.
 • Je houdt je voorafgaand aan het theaterbezoek aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc).

Tijdens

 • Het verkrijgen van toegang tot het evenement is alleen mogelijk met een testbewijs. Het laten zien van een testuitslag is niet voldoende. Voor het verkrijgen van een testbewijs zijn twee mogelijkheden: met de CoronaCheck-app of met een geprint testbewijs via www.coronacheck.nl. Om je testbewijs te verkrijgen gebruik je de code die je ontvangt bij je negatieve testuitslag. Deze code vul je in de CoronaCheck-app of website, om zo je testbewijs in de vorm van een QR-code te maken. Deze QR-code toon je vervolgens bij de ingang van het pilot evenement. Na het scannen van je testbewijs word je testbewijs altijd gecontroleerd aan de hand van je legitimatie, vergeet daarom niet om je legitimatie mee te nemen. 
 • Als je gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal je hieraan meewerken.
 • Tijdens bewegingsmomenten draag je een mondkapje, dus bijvoorbeeld in de foyer, bij de toiletten en bij het betreden en verlaten van de zaal. Als je in de zaal zit vooor het concert en als je een drankje drinkt, mag het mondkapje af.
 • Het kan voorkomen dat de organisatie je vraagt het mondkapje achterwege te laten. Hier werk je aan mee.
 • Je bent je ervan bewust dat je gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 meter.
 • Tijdens je bezoek krijg je een keycord om je nek, waarmee je bewegingen en het aantal contactmomenten worden geregistreerd.
 • Je kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart je bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt.
 • Je verklaart je akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek.

Na afloop

 • Je moet je vijf dagen na afloop van het evenement opnieuw te laten testen. De app Close geeft je hier een seintje over.
 • De sneltesten vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen via de Close App.
 • Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • Je houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat van je bekend is.
 • Als je in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om te kijken of je besmet bent geraakt tijdens het evenement.
 • Je werkt mee aan diverse enquêtes via de Close-app, die voor dit doeleinde tenminste nog drie weken na het evenement op je telefoon zijn te vinden.
 • Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

Aansprakelijkheid

Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen los gelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. Je verklaart je akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus.  

Bereikbaarheid

Adres Zuiderstrandtheater
Houtrustweg 505, Den Haag

Met de auto:

 • Om op het parkeerterrein te komen, navigeer je op Hellingweg, Den Haag. Let op: in verband met bouwwerkzaamheden rondom het Zuiderstrandtheater is er beperkte parkeergelegenheid op het parkeerterrein. Parkeren kost € 5,- per keer. Je kan je uitrijkaart aanschaffen bij de balie in het Zuiderstrandtheater en bij de parkeerautomaten voor het theater. De doorgang tussen het parkeerterrein en het theater is normaliter niet toegankelijk. Op de avond van de voorstelling wordt deze doorgang vanaf 18.00 uur geopend, zodat bezoekers vanaf het parkeerterrein bij het theater kunnen komen.
 • (Betaald) parkeren kan eventueel ook op het parkeerterrein bij Strandslag 12 aan het einde van de Houtrustweg.

Door de bouwwerkzaamheden is het theater momenteel lastig bereikbaar vanaf de parkeerplaats voor mensen die slecht ter been zijn. Het is niet mogelijk om mensen voor de ingang van het theater af te zetten. Op de avond van dit concert is tevens onze lift buiten gebruik. We raden bezoekers die slecht ter been zijn ten zeerste af ons te bezoeken. Onze excuses voor het ongemak.

Met de fiets:
Fietsers raden wij aan via de Houtrustweg te rijden. Deze route is rustiger dan de Kranenburgweg, die de aanrijroute voor auto’s is. De fietsenstalling vind je naast het theater. Bij de fietsenstalling vind je ook laadpalen voor elektrische fietsen. Er zijn in totaal 6 stopcontacten beschikbaar.

Met het openbaar vervoer:
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, adviseert de overheid om alleen te reizen met het openbaar vervoer wanneer dat noodzakelijk is. Toch met het openbaar vervoer? Bus 28 rijdt van Den Haag CS naar het Zuiderstrandtheater.

Plan mijn reis

Veelgestelde vragen

Wat zijn Fieldlab Evenementen?
Fieldlab Evenementen zijn een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform, de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het heeft als hoofddoel de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Wat is het verschil tussen Fieldlab en Pilots testen voor toegang? 
Naast de Fieldlab Evenementen, waarin wordt bekeken hoe de evenementenbranche terug naar normaal kan, zijn er ook de Pilots testen voor toegang. In deze pilot onderzoekt de overheid samen met de cultuur-, sport- en recreatiesector of bezoekers weer vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is, of de controle op testresultaten bij instellingen mogelijk is, of de teststraten en de CoronaCheck-app goed werken. Anders dan bij de Fieldlab Evenementen worden hier de coronaregels wel in acht genomen. Bij een Fieldlab-evenement gaat het om een wetenschappelijke praktijktest waarbij de maatregelen deels worden losgelaten, om te onderzoeken hoe verschillende evenementen op termijn weer georganiseerd kunnen worden. 

Is de app Close verplicht voor deelname?
Ja, de Close-app is verplicht om deel te kunnen nemen aan een Fieldlab Evenement. Hierin krijg je alle informatie behoeve van communicatie over het concert, de concerttickets, de sneltesten en het onderzoek.

Over testen

Moet ik getest worden voordat ik het Fieldlab testevenement bezoek?
Ja, de bezoeker moet vooraf worden getest en vult binnen 24 uur voor het evenement, naar waarheid, een gezondheidsverklaring in. Je kunt je test plannen via testenvoortoegang.nl. De testlocaties vind je ook op deze website. Communicatie over het plannen van de je test volgt via de Close-app. 

Ik ben positief getest en mag niet gaan. Krijg ik mijn geld terug?
Ja, indien je bij de PCR-test binnen 48 uur voor het evenement een positief testresultaat ontvangt, kun je dat event niet bezoeken en niet meedoen aan het onderzoek. De kosten voor het toegangsbewijs worden vergoed. Neem in dat geval contact met ons op via kassa@zuiderstrandtheater.nl.

Moet ik gezond zijn om deel te nemen aan een testevenement?
Alleen negatief geteste personen mogen deelnemen aan de testevenementen. Iedere bezoeker wordt maximaal 48 uur voorafgaand aan de evenementen getest. De bezoekers kunnen zich inschrijven om mee te doen aan de test evenementen. Bij het inschrijven worden een aantal vragen gesteld om een representatieve groep deelnemers te kunnen selecteren en tevens risicogroepen uit te sluiten van deelname.

Ik moet in quarantaine omdat ik in aanraking ben geweest met een besmet persoon. Kan ik dan nog wel naar een testevenement?
Nee, helaas. Hier gelden de regels van het RIVM.

Is de Corona-melder app verplicht voor deelname aan het testevenement?
Dit kan niet worden verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Je kunt de app downloaden in de App Store of Google Play.

Mag ik ook naar het evenement als ik gevaccineerd ben? En moet ik mij dan ook laten testen?
Als je gevaccineerd bent, ben je ook van harte welkom, tenzij je tot een van de risicogroepen behoort. Eén van de voorwaarden voor deelname aan het testevenement is onder andere het overleggen van een negatieve testuitslag door middel van een PCR-test die maximaal 48 uur voorafgaand is afgenomen. Deze test wordt afgenomen op een aangewezen locatie. Je wordt ook vijf dagen na het event nogmaals PCR getest. Ook al bent je gevaccineerd, dan geldt nog steeds dat een negatieve uitslag van een PCR-test verplicht is voor deelname. De testevenementen zijn onderdeel van een zorgvuldig uitgewerkt onderzoeksplan waarbij de voorwaarde van een negatieve testuitslag vaststaan. Mede omdat het nog onbekend is of je na een vaccinatie nog besmettelijk kunt zijn. Je kunt je test plannen via testenvoortoegang.nl. De testlocaties vind je ook op deze website. Communicatie over het plannen van de je test volgt via de Close-app. 

Let op: als je tot een risicogroep behoort, zoals omschreven door het RIVM, is toegang niet mogelijk. Ook niet als je gevaccineerd bent. Tot een risicogroep behoren onder andere personen van ouder dan 70 jaar en volwassenen met onderliggende ziekten.

Ik ben positief getest, maar heb al Corona gehad. Kan ik dan alsnog naar het evenement komen?
Nee, één van de voorwaarden om aanwezig te kunnen zijn bij een test event, is het kunnen tonen van een negatief testresultaat. Dat geldt ook voor ex-coronapatiënten, waarvan bekend is dat zij nog enige tijd na herstel, positief getest kunnen worden. Wij kunnen echter hiervoor helaas geen uitzondering maken.

Ik heb geen BSN-nummer en/of DigiD. Kan ik dan deelnemen?
Nee, een BSN-nummer is noodzakelijk om een PCR-test te kunnen doen en zonder negatieve PCR-test is deelname niet mogelijk. DigiD is nodig voor het ontvangen, lezen en tonen van je uitslag.

Over mijn tickets

Kan ik zelf een zitplaats kiezen?
Nee, zitplaatsen worden ter plekke aangewezen door onze medewerkers, je kunt bij reservering geen specifieke zitplaats kiezen.

Werken jullie met secties?
Ja, de bezoekers van het testconcert worden verdeeld in 2 secties: ‘zaal beneden’ en ‘zaal boven’. Elke sectie heeft een eigen ingang en eigen voorzieningen. In het bestelproces selecteer je  je voorkeurssectie en tijdslot om te arriveren. Op deze manier kunnen we groepen bezoekers gescheiden van elkaar het theater in laten gaan en het risico op besmettingen beperken.

Kan ik mijn toegangsbewijs overdragen als ik zelf niet kan gaan?
Nee, het toegangsbewijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als voorwaarde geldt onder meer dat de houder van een toegangsbewijs geregistreerd moet staan en bereikbaar voor de organisatie moet zijn.

Ik heb een vraag met betrekking tot mijn ticket. Kunnen jullie mij helpen?
Neem contact met ons op via kassa@zuiderstrandtheater.nl

Is de Close app verplicht voor deelname?
Ja, de Close-app is verplicht om deel te kunnen nemen aan een Fieldlab Evenement. Hierin krijg je alle informatie behoeve van communicatie over het concert, de concerttickets, de sneltesten en het onderzoek.

Ik heb een vraag met betrekking tot de app Close. Kunnen jullie mij helpen?
Op de website van Close vind je de veelgestelde vragen en de mogelijkheid contact op te nemen.

Over je bezoek (overig)

Hoe kom ik bij het Zuiderstrandtheater?
We adviseren je met de auto of op de fiets/te voet naar het Zuiderstrandtheater te komen. Kom je met de auto, navigeer dan op de Hellingweg in Den Haag en volg de bordjes naar het parkeerterrein. Kom je lopend of met de fiets, navigeer dan op Houtrustweg 505 in Den Haag. Meer over bereikbaarheid >

Ik ben slecht ter been, kan ik naar dit concert komen?
Door de bouwwerkzaamheden is het theater momenteel lastig bereikbaar vanaf de parkeerplaats voor mensen die slecht ter been zijn. Het is niet mogelijk om mensen voor de ingang van het theater af te zetten. Op de avond van dit concert is tevens onze lift buiten gebruik. We raden bezoekers die slecht ter been zijn ten zeerste af ons te bezoeken. Onze excuses voor het ongemak.

Wat moet ik meenemen?
Zorg dat je bij binnenkomst je ID, ticket en negatieve testuitslag kunt tonen.

Moet ik een mondkapje op en 1,5 meter afstand houden? 
Tijdens bewegingsmomenten draag je een mondkapje, dus bijvoorbeeld in de foyer, bij de toiletten en bij het betreden en verlaten van de zaal. Als je in de zaal zit vooor het concert en als je een drankje drinkt, mag het mondkapje af. De organisatie kan je vragen om het mondkapje achterwege te laten en om dichter dan 1,5 meter bij elkaar te komen.

Is de garderobe geopend?
Ja, je kunt je jas kwijt bij de garderobe.

Is de bar geopend?
Ja, koffie/thee vooraf en een drankje na afloop zijn tevens bij de toegangsprijs inbegrepen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Het privacystatement van de Close app vind je hier. Ons privacy statement vind je op deze pagina

Over Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In het voorjaar van 2021 zijn er verschillende praktijktesten met evenementen. Dit zijn praktijktesten waarbij onderzoekers bekijken hoe verschillende evenementen op termijn weer veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd.

Over het onderzoek
De onderzoekers creëren verschillende situaties voor de bezoekers. Ze onderzoeken hoe bezoekers daarop reageren. Ze kijken onder andere naar:

 • hoe mensen elkaar ontmoeten;
 • hoe lang dit duurt;
 • hoe mensen reageren op verschillende maatregelen om evenementen op een veilige manier te houden;
 • de manier waarop bezoekers worden gecontroleerd op bijvoorbeeld temperatuur en sneltesten op locatie.

Een onderdeel van de praktijktesten is dat bezoekers een aantal basisregels die corona moeten voorkomen, loslaten. Op die manier kunnen onderzoekers zien of evenementen ook met andere maatregelen veilig kunnen worden gehouden. Bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

 • Deelnemers doen vooraf aan het evenement een sneltest. Toegang is alleen mogelijk met een negatief testbewijs.
 • Onderzoekers vragen alle deelnemers om 5 dagen na het evenement nog een keer een sneltest te doen. Waren er besmettingen tijdens het evenement? Dan helpt meedoen aan het testen ook bij het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Met de ervaringen verwachten onderzoekers binnen enkele weken na elk evenement analyses te kunnen maken. Deze moeten duidelijk maken hoe bezoekers zich in verschillende situaties gedragen. Met als uiteindelijk resultaat dat organisatoren weten hoe ze veilig en verantwoord evenementen kunnen organiseren. Onderzoekers denken dat de resultaten ook aanknopingspunten bieden voor andere onderdelen van de samenleving. Die zouden dan ook weer veilig open kunnen. 

Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content van derden af te beelden, zoals ook video’s, en voor verschillende andere toepassingen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door ‘akkoord’ te klikken, stem je hiermee in. Als je niet akkoord bent, kun je via de knop ‘Instellingen aanpassen’ je voorkeuren opgeven. Meer informatie…

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Zo wordt je winkelmandje onthouden tijdens de bestelling en kunt je inloggen op de website.

Maar cookies zijn ook nodig om de ervaring op de website te verrijken. Bijvoorbeeld media van derde partijen, zoals video's, gaan vaak gepaard met cookies. Ook houden we statistieken bij om de site doorlopend te verbeteren.

Als laatste worden cookies ook gebruikt om informatie rond onze marketing-activiteiten, zoals nieuwsbrieven en advertenties, zo efficiënt en persoonlijk mogelijk uit te kunnen uitvoeren.

Cookie instellingen